10 EUR popusta ob prvem nakupu nad 100 EUR z naslednjo kodo kupona: 1pjRFdP

Splošni pogoji

I Izjava
1. Pri uporabi spletne strani in trgovine DentalMedical in pri naročanju izdelkov pri podjetju DentalMedical preko spleta, telefona, faksa ali e-pošte, se strinjate s pogoji zapisanimi v nadaljevanju, brez kakršnih koli sprememb, sicer vas prosimo, da zapustite to spletno stran.

II Naročilo
1. Informacije na spletni strani DentalMedical ali v drugih medijih ne pomenijo končne ponudbe, pač pa so samo predlog za mogočo ponudbo kupcu. Kupčeva naročila postanejo veljavna šele, ko je naročilo zaključeno. Po oddaji naročila kupec na svoj e-naslov prejme potrdilo o oddaji naročila. To potrdilo ne pomeni, da je DentalMedical sprejel naročilo. DentalMedical je sprejel naročilo, ko pošlje potrdilo sprejema naročenih izdelkov.
2. Če DentalMedical ne more izpolniti kupčevega naročila ali so posamezni izdelki iz naročila nedostopni, je kupec o tem pravočasno obveščen.
3. DentalMedical si pridržuje vse pravice, da prekliče ponudbo ali naročilo v primeru napake na spletni strani. Kupec ima pravico odpovedi naročila in vračila blaga v roku 30 dni od prevzema pošiljke z naročenimi izdelki. V tem roku kupec ne rabi pojasnjevati razlogov za vračilo. Sem ne štejejo izdelki, ki jih je kupec uporabil, odprl ali vzel iz izvirne embalaže.
4. Vse ponudbe so veljavne do trenutka trajanja zalog. Če proizvajalec ali dobavitelj izdelkov kljub pogodbi z DentalMedical ni zmožen pravočasno poslati izdelkov, ima DentalMedical pravico preklicati naročilo kupca. V tem primeru je kupec takoj po nastanku takšnega zapleta obveščen o razlogih za preklic naročila s strani DentalMedical. Vrednost nakupa DEntalMedical vrne kupcu v roku 14 dni.
5. Naročila se lahko oddajo v pisni obliki, po telefonu, faksu, e-pošti ali preko spleta. Vsako naročilo se pred oddajo pošiljke z naročenimi izdelki potrdi.
6. Poleg izdelkov prikazanih v spletni prodajalni, lahko pri DentalMedical naročite tudi vse ostale izdelke iz kataloga proizvajalcev, ki jih zastopamo. Nabor blaga v našem skladišču presega 3.000 vrst izdelkov na zalogi, še dodatnih 1.000 pa nabavimo na zahtevo posameznih kupcev.

III Dostava
1. Naročeni izdelki se pošiljajo s sedeža podjetja DentalMedical v Mariboru. Cena dostave izdelkov je stalna in jo, odvisno od vrednosti naročila, plača kupec ali DentalMedical.
2. Za naročila nad 70 € (vključno z DDV) je dostava na celotnem območju Slovenije za kupca brezplačna. Za naročila pod 70 € (z DDV) stroške dostave nosi kupec.
3. Za dostavo zunaj območja Slovenije je potreben poseben dogovor in stroške špedicije, carine in dostave nosi kupec.
4. Obdobje za dostavo naročenih izdelkov, ki jih imamo na zalogi, je običajno 24 ur, najdlje pa dva delovna dneva. Če izdelka nimamo na zalogi, vas po oddaji naročila o tem in točnem roku dostave obvesti naša Podpora strankam.
5. Naročeni izdelki so zavarovani v času dostave. V primeru, da prejmete poškodovan izdelek,  je to treba najprej prijaviti dostavni službi. Najbolje takoj ob prevzemu pošiljke. V tem primeru se z dostavno službo izdela podroben zapisnik o poškodbi. Nadomestilo denarne vrednosti za poškodovan izdelek se izvrši izključno na podlagi tega zapisnika. Brez zapisnika vam stroškov ne moremo povrniti.
6. Če je dostava paketa neuspešna zaradi kupčeve napake (npr. napačen naslov ali nedostopnost na naslovu), DentalMedical ne povrne nastalih stroškov na strani kupca.

IV Podaljšanje obdobja dostave
1. V primeru »višje sile«, napake dobavitelja, zakonskih sprememb pogojev poslovanja in vseh drugih motenj, ki niso v pristojnosti DentalMedical in ki trajajo dlje od enega tedna, se čas za dostavo podaljša za čas trajanja nastalih motenj. »Višja sila« se nanaša na stavke, blokade cest, uvozno-izvozne motnje in druge nacionalne spremembe zakonodaje, ki lahko vplivajo na poslovanje DentalMedical. V vseh primerih DentalMedical seveda takoj obvesti vse zaradi tega prizadete kupce.
2. V primeru zgoraj navedenih razlogov ima kupec pravico odstopiti od naročila, kar mora opraviti pisno v roku dveh tednov od obvestila s strani DentalMedical na naslov ali e-naslov DentalMedical. 
3. V zgoraj navedenih primerih »višje sile« in ostalih ni sprejemljiva nikakršna oblika kompenzacije.

V Plačilo
1. Vse cene na spletni strani DentalMedical so prikazane z vključenim DDV. Kupcem zunaj Slovenije lahko izstavimo račun brez vključenega DDV v primeru, ko so naročeni izdelki poslani preko špedicije, z izhodno carino, oziroma račun z DDV in izpolnjeno zahtevo za vračilo DDV-a (samo pri prevzemu blaga) . Vse stroške carine, špedicije in dostave blaga zunaj Slovenije nosi kupec.
2. Za naročila preko spleta sprejemamo plačilo v gotovini po povzetju, nakazilo na naš bančni račun na podlagi predračuna in s kreditno kartico. Za vse nakupe večje od 70 € (z DDV) je dostava za kupca brezplačna. Spletna plačila z bančnimi karticami se izvajajo prek sistema Barion. Trgovec ne dobi in shrani podatkov o bančnih karticah. Barion Payment Inc., ponudnik te storitve, je institucija, ki je podrejena Madžarski centralni banki, njena licenčna številka je: H-EN-I-1064/2013.
3. Račun se izda na dan odpreme izdelkov oziroma na dan njihove razpoložljivosti za odpremo.
4. DentalMedical ima pravico zahtevati predplačilo in bančne stroške nosi kupec.
5. Daljši, 30 dnevni odlog plačila je možen le v dogovoru s pooblaščeno osebo podjetja DentalMedical.
6. DentalMedical si pridržuje vse pravice, da za posamezne izdelke zahteva polog.

VI Zapoznela plačila
1. V primeru prekoračitve valute računa ima DentalMedical pravico zaračunati obresti, ki so za 5% višje od uradnih dnevnih obresti NB. Če plačilo računa zunaj valute skupaj z zamudnimi obrestmi ni izvedeno,ima DentalMedical pravico ustaviti dostavo in zahtevati plačilo vnaprej.
2. Če je eden od računov zunaj valute, se šteje, da so vsi računi zunaj valute.
3. Za pošiljanje opomina ima DentalMedical pravico zaračunati naslednje vrednosti: za prvi opomin 2 €, za drugi opomin 6 € in za tretji opomin 8 €.

VII Reklamacije in garancija
1. Tožbe proti DentalMedical v zvezi z garancijo, ki jo ponuja proizvajalec, so neutemeljene. Odškodnina se zahteva le od proizvajalca in ne od DentalMedical.
2. Reklamacije na izdelek se morajo oddati pisno na izpolnjenem obrazcu »Reklamacija za izdelek «, ki ga lahko prevzamete z naše spletne strani. Izpolnjeni obrazec je treba dostaviti na naslov sedeža DentalMedical najpozneje 30 dni od dneva prejema blaga, a po vračilu izdelka . Izdelku mora biti priložen izvirni račun, s katerim se dokazuje, da je blago kupljeno v DentalMedical, in izpolnjen garancijski list.
3. Drobne spremembe v videzu ali funkcionalnosti kupljene naprave se ne obravnavajo kot napaka.
4. V primeru vračila materiala ali naprave morata DentalMedical in kupec predhodno doseči ustni dogovor, ki mu sledi pisni.
5. Če se okvara naprave prijavi v prvih 72 urah od nakupa, se naprava zamenja. Prav tako se naprava zamenja z novo, če se ji okvara zgodi v garancijskem roku več kot trikrat.
6. Čas za popravilo naprave ne sme biti daljši od 30 dni, sicer ima kupec pravico zahtevati nadomestilo v obliki nadomestne naprave ali vračila vrednosti naprave.
7. Če je reklamacija upravičena, dobi kupec nadomestni izdelek ali pa se okvara/napaka na izdelku odpravi po odgovoru proizvajalca.
8. Če se reklamacija nanaša na pravilnost izdelka , to ne zadrži plačila računa v roku plačila.
9. V primeru poškodbe izdelka v času dostave se reklamacije priznajo samo ob oddaji zapisnika dostavne službe.
10. Če je izdelek vrnjen v za to predvidenem roku in v stanju po predpisanih pogojih, prejme kupec dobroimetje v vrednosti, ki je enaka vrednosti plačila za vrnjen izdelek. Kupec lahko namesto dobropisa zahteva vračilo denarja.
11. Garancijski rok za vse naprave je najmanj eno (1) leto od dneva nakupa, lahko pa je tudi daljši, odvisno od pogojev proizvajalca.

VIII Vračilo blaga
1. Kupec ima pravico, da v roku 30 dni od prejema pošijlke vrne kateri koli izdelek brez dodatnega pojasnila.
2. Če kupec prekliče naročilo ali vrne izdelek, mu DentalMedical v roku 14 dni vrne denar. Na željo kupca pa lahko vplačano vsoto porabi kot dobroimetje za nakup nekega drugega izdelka.
3. Stroške vračila blaga nosi kupec. Če kupec zamenja izdelek, stroške ponovnega pošiljanja izdelka kupcu nosi DentalMedical.
4. Če je DentalMedical poslal napačen, poškodovan ali pokvarjen izdelek, DentalMedical povrne stroške dostave kupcu v roku 14 dni od trenutka prejema vrnjenega blaga.
5. Vračilo denarja ni mogoče, če izdelek ne prispe na sedež DentalMedical, če se je izdelek poškodoval med vračilom ali če manjka izvirni račun s strani DentalMedical.
6. Kupec lahko vrne samo nepoškodovane in neuporabljene izdelke, in to v roku 30 dni od dneva prejema blaga. Izdelke, ki so uporabljeni ali vrnjeni v poškodovani izvirni embalaži in je nadaljnja prodaja izdelka nemogoča, bo DentalMedical zavrnil in na lastne stroške dostave vrnil kupcu.
7. Izdelkov, ki so bili naročeni na željo kupca, ni mogoče vrniti.
8. Izdelkov, ki so bili kupljenih s popustom, ni mogoče vrniti.
9. V vsakem od teh  primerov stroške pošiljanja nosi kupec, DentalMedical pa si pridržuje pravico zaračunati stroške obdelave vračila.

IX Servis
1. DentalMedical opravi servis vseh naprav, ki so kupljeni pri DentalMedical.
2. Pokvarjene naprave je treba vrniti v popravilo. Vsi stroški,ki se nanašajo na garancijsko popravilo,se dogovorijo s kupcem v skladu z zakonom o zaščiti potrošnikov. Stroške pošiljanja naprave v DentalMedical in nazaj do kupca v primeru garancijskega popravila plača kupec sam.

X Zadržanje pravice do lastništva
1. Dostavljeni izdelki ostajajo v lasti DentalMedicala, dokler stranka ne poravnana vseh terjatev za te izdelke.
2. Kupec ima možnost izdelek preprodati ali uničiti, čim poravna vse obveznosti do DentalMedical.


XI Zasebnost podatkov
1. Da lahko uspešno obdelamo vaše naročilo, potrebujemo vaše ime in priimek, naslov, e-naslov in telefon. S temi podatki vam lahko dostavimo želeno blago in vas obvestimo o trenutnem stanju naročila.
2. DentalMedical se zavezuje, da bo varoval zasebnost vseh svojih kupcev. Pridobiva samo nujne, osnovne podatke o kupcih/uporabnikih in podatke, nujne za poslovanje in informiranje uporabnikov, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in za ponudbo kakovostnih storitev.
3. Kupcem dajemo možnost izbire, vključno z možnostjo odločanja o izbrisu s seznama naslovov, ki ga uporabljamo za oglaševanje. Vsi podatki o uporabnikih/kupcih se varno hranijo in so dostopni samo zaposlenim, ki te podatke nujno potrebujejo za opravljanje dela. Vsi zaposleni v DentalMedical (in poslovni partnerji) morajo upoštevati načela zaščite zasebnosti.

XII Povračilo sredstev pri plačilu prek spleta
1. V primeru vračila izdelkov in povračila sredstev kupcu, ki je izvršil plačilo s plačilno kartico, delno ali v celoti, ne glede na razlog vračila, bo DentalMedical vračilo vrednosti nakupa opravil izključno prek načina plačila te plačilne kartice, kar pomeni, da banka na zahtevo DentalMedical opravi vračilo sredstev na račun lastnika kartice.


XIII Zaščita pri plačilu prek spleta
1. Pri vnosu podatkov o plačilni kartici se zaupne informacije prenašajo prek javne mreže v zaščiteni (kriptirani) obliki z uporabo protokola SSL in sistema PKI ter po trenutno najsodobnejši kriptografski tehnologiji.

XIV Partnerske povezave
1. DentalMedical izbere partnerje in njihove spletne strani, prek katerih je mogoč dostop (povezava) na njegovo spletno stran. Te strani niso pod kontrolo DentalMedical in DentalMedical ni nikakor odgovoren za njihovo vsebino in točnost informacij na njih. Poleg tega ne prevzema DentalMedical nobene odgovornosti za zaščito zasebnosti vaših podatkov pri uporabi teh spletnih strani.


XV Uporabniške pravice in pristojnost sodišča
1. Ta spletna stran je izdelana in se uporablja v Sloveniji, zato se v primeru kakršnih koli mogočih sporov priznava pristojnost slovenske zakonodaje. Če kupec nima možnosti uporabe sodišča v svoji državi ali je od trenutka nakupa zamenjal stalno ali začasno prebivališče v  drugo državo, pristojnost prevzame gospodarsko sodišče  v Mariboru.


XVI Končne določbe
1. Če je katera postavke teh Pogojev poslovanja  neveljavna ali neuporabna po potrditvi Pogojev, Pogoji kljub temu ostajajo veljavni in še vedno veljajo preostali tukaj navedeni pogoji.

Spletno mesto uporablja piškotke za prilagajanje vsebine in oglasov, za delovanje funkcij družbenih medijev in za analizo prometa na spletnem mestu. Za podrobnosti glejte gumb "Prikaži podrobnosti".
Spletno mesto uporablja piškotke za prilagajanje vsebine in oglasov, prikazanih na spletnem mestu.